На 13-ти април 2017 година, четвъртък, във връзка с Деня на Конституцията и професионалния празник на юристите и съдебните служители, Окръжен съд Търговище ще проведе традиционния Ден на отворени врати в съда. За времето от 10 часа сутринта до 12 часа на обед, всеки, който проявява интерес към работата на съдилищата, може да посети съдебната палата и да разгледа съдебните зали и службите в Окръжен съд Търговище. В зала № 4, на първия етаж, ще има съдия и съдебен служител, които ще отговарят на въпроси на гражданите и ще ги запознаят с работата на съдиите и различните служби в съда. При проявен интерес за организирано посещение, моля свържете се с административния секретар на съда.