УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ  ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБ АДРЕС:

https://targovishte-os.justice.bg

Сайтът е разработен по Проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт"

ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019 г. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, СТРАНИЦАТА НЯМА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПОВЕЧЕ И / ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕЯ.