В навечерието на 16-ти април, ден на Българската Конституция и празник на юристите и съдебните служители, Окръжен съд Търговище публикува поздравителен адрес на Председателя на ТОС към всички, които упражняват юридическите професии и работят в системата на съдебната власт.

Уважаеми колеги - представители на юридическата общност, уважаеми съдебни служители,

За мен е удоволствие и чест да Ви поздравя с професионалния ни празник - 16-ти април - Денят на Конституцията и празник на българския юрист и на съдебните служители.

Няма по-висша ценност от правосъдието. Обществото винаги е имало и ще има нужда от право и правосъдие. Защото правото е израз на справедливостта, а правосъдието е начинът за постигането на тази справедливост и гаранция за защита на законово закрепените права и интереси.

С Търновската Конституция нашите предшественици претвориха идеалите на българските възрожденци за свобода и равенство като закрепиха значими и днес принципи, гарантиращи правата и свободите на всички граждани.

Всички ние, ежедневно прилагайки правото, работим за върховенство на закона, за защита на правата и свободите на личността.

Поздравявам Ви с деня на Конституцията, празника на юриста и на съдебните служители! Пожелавам Ви здраве, спокойствие и увереност в работата. Пожелавам Ви много кураж и гражданска доблест. Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната ни, укрепвайте доверието на хората в българското правосъдие, радвайте се на своите успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!