Преседател на ОС-Търговище

Поздравителен адрес от съдия Силвия Петрова – Председател на Окръжен съд – Търговище по повод 16-ти април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители

          Уважаеми колеги – представители на юридическата общност, уважаеми съдебни служители,

           За мен е удоволствие и чест да Ви поздравя с професионалния ни празник – 16-ти април – Денят на Конституцията и празник на българския юрист и на съдебните служители.

          Няма по-висша ценност от правосъдието. Обществото винаги е имало и ще има нужда от право и правосъдие. Защото правото е израз на справедливостта, а правосъдието е начина за постигането на тази справедливост и гаранция за защита на законово закрепените права и интереси.

          С Търновската Конституция нашите предшественици претвориха идеалите на българските възрожденци за свобода и равенство като закрепиха значими и днес принципи, гарантиращи правата и свободите на всички граждани.

        Всички ние, ежедневно прилагайки правото, работим за върховенство на закона, за защита на правата и свободите на личността.

         Поздравявам Ви с деня на Конституцията, празника на юриста и на съдебните служители! Пожелавам Ви здраве, спокойствие и увереност в работата. Пожелавам Ви много кураж и гражданска доблест. Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната ни, укрепвайте доверието на хората в българското правосъдие, радвайте се на своите успехи!

      Честит празник!

С уважение към всички Вас

Силвия Петрова

Председател на Окръжен съд - Търговище

---

На 14.04. 2016 година, в Окръжен съд Търговище ще се проведе традиционният вече „Ден на отворени врати“, свързан с отбелязване на Деня на Конституцията и юриста – 16 април.
В рамките на инициативата съдът ще отвори вратите си за гражданите, които проявяват интерес към работата му. Напомняме, че всички съдебни заседания, ако не се провеждат при закрити врати, могат да бъдат посещавани от гражданите по всяко време на годината.
В рамките на инициативата, на 14 април, от 10,30 часа, ще се проведе възстановка на реален съдебен процес, с участието на ученици от II-ро СОУ „Професор Никола Маринов“, с ръководител г-жа Радева. Мястото е – зала № 5, на първия етаж в Съдебната палата. Могат да присъстват всички, които желаят – граждани, учащи, включително и непълнолетни.
В същия ден, от 13 часа, по инициатива на Центъра за кариерно израстване към РИО Търговище, Окръжен съд Търговище ще бъде посетен от ученици от четвърто основно училище“Иван Вазов“ и други, които ще бъдат запознати с различните юридически професии, необходимото за тях образование и изисквания за заемане. Тази лекция ще се проведе в зала № 4, на втория етаж, в Съдебната палата. Могат да се присъединят и други слушатели.

---

Търговищкият окръжен съд, в състав Председател – съдия Ангел Павлов и съдебни заседатели Елена Добрева и Сезгин Хасанов, постанови присъда от 01.04. 2016 г., по наказателно дело от общ характер № 230/ 2015 г., известно като делото за подкуп, осъществен от собственици и служители на „Къневи спорт“ ООД.
Делото протече при условията на съкратено съдебно следствие, при което подсъдимите признават всички факти и обстоятелства по обвинителния акт, без да се налага разпит на свидетели и вещи лица, което им дава право на много по-леки наказания. Съдът е длъжен в този случай да приложи съответните разпоредби от НК – чл. 58а и чл. 55 от НК, като замени по-тежките наказания с по-леки или слезе под установения в закона минимум за съответното наказание.
Ето и съдържанието на присъдата:
ПРИЗНАВА подсъдимите ВАСКО ТОДОРОВ СТАВРЕВ, ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМОВ и СВИЛЕН СТАНИМИРОВ ДИМОВ за ВИНОВНИ В ТОВА, ЧЕ:
За времето от 25.06.2015г. да 02.07.2015г. включително, в гр. Търговище, в съучастие, като съизвършители, обещали дар- парична сума в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/ и дали дар - парична сума в размер на 1 000лв. /хиляда лева/, на полицейски орган – И.П.И., на длъжност разузнавач V степен в група „Противодействие на престъпления във финасово-кредитната система“ на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Търговище, за да наруши и не изпълни служебните си задължения по длъжностна характеристика, а именно „Работи за изпълнение на основните функции и задачи по направление на дейност в сектора, като организира личната си оперативно-издирвателна дейност“ и „ Осъществява дейността си, съобразно функциите и задачите на сектора, като изготвя отчети, анализи и справки за извършената дейност“, във връзка с извършвана проверка на „Къневи спорт“ ООД, със седалище гр. Търговище, като приключи проверката с мнение за липса на данни за закононарушения, поради което ги ОСЪЖДА както следва:
ОСЪЖДА подс. ВАСКО ТОДОРОВ СТАВРЕВ на основание чл. 304а във вр. с чл.304, ал.1, във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. чл.58а, ал. 4 и чл.55, ал.1, т. 2, б.”б” от НК на наказание „Пробация“ при следните пробационни мерки:
- по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години при периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;
- по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – „задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от три години;
- по чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК – „безвъзмезден труд в полза на обществото” – в размер на 250 часа, който да бъде положен за срок от три години, както и на ГЛОБА в размер на 1000 лева.
ОСЪЖДА подс. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМОВ, на основание чл. 304а във вр. с чл.304, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация“ при следните пробационни мерки:
- по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години при периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;
- по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – „задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от две години;
- по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 250часа, който да бъде положен за срок от две години, както и на ГЛОБА в размер на 1000 лева.
ОСЪЖДА подс. СВИЛЕН СТАНИМИРОВ ДИМОВ, на основание чл. 304а във вр. с чл.304, ал.1, във вр. с чл.20, ал. 2 във вр. чл.58а, ал.4 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация“ при следните пробационни мерки:
- по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години при периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;
- по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – „задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от две години;
- по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – „безвъзмезден труд в полза на обществото” – в размер на 250 часа който да бъде положен за срок от две години, както и на ГЛОБА в размер на 1000 лева .
ОТНЕМА на основание чл.307а, пр.1 от НК в полза на държавата сумата от 1000 лева - предмет на престъплението /20 броя банкноти, всяка с номинал 50 лева, описани и иззети с протокол за оглед на местопроизшествие, поставени в непрозрачен хартиен плик, приложен по ДП № 68/2015 г. по описа на ТОП, на лист с № 39/ – веществени доказаства по делото и
ОСЪЖДА на основание чл.307а , пр.2 от НК ВАСКО ТОДОРОВ СТАВРЕВ, ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМОВ и СВИЛЕН СТАНИМИРОВ ДИМОВ да заплатят в полза на държавата сумата от 1000лв. - равностойност на липсващата част от предмета на престъплението.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в петнадесетдневен срок от днес пред Апелативен съд – град Варна.
При определяне на наказанията, съдът е уважил изцяло искането на Прокуратурата за техния вид и размер.