БАНКОВИ СМЕТКИ

 

ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА клон Търговище

BIC: UBBSBGSF

Приходна сметка за държавни такси:

IBAN: BG75UBBS80023106036102

Набирателна сметка за експертизи, свидетели и парични гаранции:

IBAN: BG03UBBS80023300139733