Контакти

Окръжен съд Търговище
ул. Петко Р. Славейков №59
7700 Търговище

тел.  0601/62024 - Председател;

0601/62129 - Административен секретар;

0601/65607 - Главен счетоводител;

0601/67761 - Деловодство  търговско и гражданско отделение;

0601/67648 - Деловодство наказателно отделение;

0601/67648 - Деловодство фирмено отделение

факс 0601/65679

email: info@justicetg.org


Вижте по-голяма карта