Отчетни доклади за дейността на Окръжен Съд Търговище

 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2018год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2017год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2016год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2015год.* Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2014год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2013год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2012год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2011год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2010год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2009год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2008год. Изтелгяне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2007год. Изтегляне
 • Отчетен доклад за дейността на Окръжен Съд Търговище за 2006год. Изтегляне

* Дело НОХД 133/2015г. посочено в доклада като неприключено в разумен срок е приключило своевременно с присъда 2/26.01.2016г. и на 18.02.2016г. е изпратено на АС-Варна