Държавен съдебен изпълнител Омуртаг

Публикувано на дата Обявление от до Сканирано обявление Състояние
05.02.2018 Изпълнително дело №76/2010 12.03.2018 12.04.2018 Обявление  
31.10.2017 Изпълнително дело №60/2017 08.12.2017 08.01.2018 Обявление  
24.10.2017 Изпълнително дело №76/2010 21.11.2017 21.12.2017 Обявление  
12.10.2017 Изпълнително дело №31/2015 20.11.2017 20.12.2017 Обявление  
06.06.2017 Изпълнително дело №31/2015 21.07.2017 21.08.2017 Обявление  
23.05.2017 Изпълнително дело №76/2010 11.06.2017 11.07.2017 Обявление  
19.04.2017 Изпълнително дело №3/2016 20.05.2017 20.06.2017 Обявление  
10.04.2017 Изпълнително дело №144/2016 22.04.2017 22.05.2017 Обявление  
29.03.2017 Изпълнително дело №95/2013 30.04.2017 30.05.2017 Обявление  
06.03.2017 Изпълнително дело №95/2013 26.03.2017 26.04.2017 Обявление  
22.02.2017 Изпълнително дело №76/2010 24.03.2017 24.04.2017 Обявление  
01.02.2017 Изпълнително дело №31/2015 04.03.2017 04.04.2017 Обявление  
19.01.2017 Изпълнително дело №79/2016 22.02.2017 22.03.2017 Обявление  
19.01.2017 Изпълнително дело №134/2016 27.02.2017 27.03.2017 Обявление  
16.12.2016 Изпълнително дело №76/2010 14.02.2017 14.03.2017 Обявление  
16.12.2016 Изпълнително дело №77/2010 07.02.2017 07.03.2017 Обявление  
07.11.2016 Изпълнително дело №31/2015 03.12.2016 03.01.2017 Обявление  
12.10.2016 Изпълнително дело №111/2016 28.10.2016 28.11.2016 Обявление  
22.07.2016 Изпълнително дело №46/2012 30.09.2016 30.10.2016 Обявление  
07.07.2016 Изпълнително дело №31/2015 28.08.2016 28.09.2016 Обявление  
18.04.2016 Изпълнително дело №31/2015 20.05.2016 20.06.2016 Обявление  
01.03.2016 Изпълнително дело №32/2015 25.03.2016 25.04.2016 Обявление  
03.12.2015 Изпълнително дело №82/2009 27.12.2015 27.01.2016 Обявление  
17.11.2015 Изпълнително дело №51/2015 11.12.2015 11.01.2016 Обявление  
15.06.2015 Изпълнително дело №19/2007 и 134/2008г. 15.08.2015 15.09.2015 Обявление  
30.04.2015 Изпълнително дело №35/2014 20.05.2015 20.05.2015 Обявление  
04.03.2015 Изпълнително дело №19/2007 и 134/2008 13.04.2015 13.05.2015 Обявление  
30.01.2015 Изпълнително дело №164/2010 25.02.2015 25.03.2015 Обявление
19.12.2014 Изпълнително дело №95/2013 25.02.2015 25.03.2015 Обявление  
21.11.2014 Изпълнително дело №165/2010 28.12.2014 28.01.2014 Обявление  
29.10.2014 Изпълнително дело №39/2014 17.11.2014 17.12.2014 Обявление  
21.10.2014 Изпълнително дело №164/2010 16.11.2014 16.12.2014 Обявление  
15.10.2014 Изпълнително дело №19/2007 и 134/2008 17.11.2014 17.12.2014 Обявление  
02.10.2014 Изпълнително дело №165/2010 15.11.2014 15.12.2014 Обявление  
22.08.2014 Изпълнително дело №165/2010 30.09.2014 30.10.2014 Обявление  
05.08.2014 Изпълнително дело №42/2012 18.08.2014 18.09.2014 Обявление  
10.07.2014  Изпълнително дело №19/2007 и Изълнително дело № 134/2008 14.08.2014 14.09.2014 Обявление  
04.07.2014 Изпълнително дело №165/2010 16.08.2014 16.09.2014 Обявление  
19.06.2014 Изплънително дело №95/2013 17.08.2014 17.09.2014 Обявление  
02.06.2014 Изпълнително дело №19/2007 и Изълнително дело № 134/2008 16.06.2014 16.07.2014 Обявление  
28.05.2014 Изпълнително дело №147/2010 15.08.2014 15.09.2014 Обявление  
28.05.2014 Изпълнително дело №77/2010 17.06.2014 17.07.2014 Обявление  
14.05.2014 Изпълнително дело №165/2010 10.06.2014 10.07.2014 Обявление  
07.04.2014 Изпълнително дело №95/2013 10.05.2014 10.06.2014 Обявление  
11.03.2014 Изпълнително дело №41/2013 23.03.2014 23.04.2014 Обявление  
28.02.2014 Изпълнително дело №77/2010 22.03.2014 22.04.2014 Обявление  
28.02.2014 Изпълнително дело №147/2010 14.03.2014 14.04.2014 Обявление  
28.01.2014 Изпълнително дело № 165/2010 24.02.2014 24.04.2014 Обявление  
28.01.2014 Изпънително дело № 147/2010 26.02.2014 26.03.2014 Обявление  
16.01.2014 Изпълнително дело № 19/2007 и ипзълнително дело № 134/2008 19.02.2014 19.03.2014 Обявление  
16.01.2014 Изпълнително дело № 41/2013 18.02.2014 18.03.2014 Обявление Спряно