Съдия Бонка Янкова, от ОС Търговище, за втора, поредна година, е избрана за член на Комисията по атестирането и конкурсите, към съдийската колегия на ВСС.

От първия път Пленумът на Върховния касационен съд попълни своята квота в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Върховните магистрати избраха девет свои колеги за членове на КАК.

Според правилата, за да стане част от комисията, кандидатът трябва да бъде подкрепен от 50% плюс един глас от Пленума на ВКС. Присъствали са 86 върховни магистрати.

При първото гласуване са били посочени осем съдии. Това са:

Бонка Янкова – ОС-Търговище (наказателна материя), 68 гласа "за";

Иван Стойчев – САС (наказателна материя), 80 гласа "за";

Иванка Шкодрова – ОС-Перник (наказателна материя), 49 гласа "за";

Анелия Маркова – СГС (гражданска материя), 65 гласа "за";

Бонка Дечева – Бакалова – ВКС (гражданска материя), 69 гласа "за";

Деспина Георгиева – ОС-Варна (гражданска материя), 53 гласа "за";

Любка Андонова – ВКС (гражданска материя), 76 гласа "за";

Мариана Костова – ВКС (търговска материя), 79 гласа "за".

При проведеното повторно гласуване е била избрана и Вяра Камбурова от ОС-Бургас (гражданска материя) с 57 гласа "за".

Наскоро Съдийската колегия на ВСС реши КАК да се състои от 17 души – 6 от тях членове на съвета, а останалите 11 – посочени от пленумите на ВКС и ВАС. Според решението ВКС сочи 9, а ВАС – 2 съдии. Все още не е ясно кога Върховният административен съд ще избере своите представители в комисията.

Мандатът на членовете на КАК е една година с право на повторно избиране.