Заповед АЗ-73/23.07.2018г. разпределение на делата през съдебната ваканция в Окръжен съд Търговище

Правила за дейността на комисията по професионална етика при Окръжен съд Търговище

Заповед - Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Окръжен съд Търговище

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Окръжен съд Търговище

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42,ал.4 от ГПК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ

Утвърден бюджет на Окръжен съд Търговище за 2019г.