Списък на съдиите по отделения от Окръжен съд - Търговище
Тихомир Петков - Административен ръководител - председател
Приемно време: Всеки втори понеделник на месеца след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.
Татяна Йорданова - Заместник на административния ръководител - заместник председател - ръководител НО
Наказателно отделение
Татяна Йорданова
Десислава Сапунджиева
Бонка Янкова
Ангел Павлов
Мирослав Митев
Йордан Иванов
Гражданско отделение
Тихомир Петков
Милен Стойчев
Татяна Даскалова
Търговско отделение
Мариана Иванова
Бисера Максимова