В Окръжен и Районен съд - Търговище се въведеде нова номерация на съдебните зали както следва:

Стара номерация Нова номерация
Зала 1 (етаж 1) Районен съд Зала 1 (етаж 1) Районен съд
Зала 3 (етаж 1) Районен съд Зала 2 (етаж 1) Районен съд
Зала 4 (етаж 1) Районен съд Зала 3 (етаж 1) Районен съд
Зала 5 (етаж 1) Окръжен/Адм съд Зала 4 (етаж 1) Окръжен/Адм съд
Зала 4 (етаж 2) Окръжен съд Зала 5 (етаж 2) Окръжен съд
Зала 3 (етаж 2) Окръжен съд Зала 6 (етаж 2) Окръжен съд

 

----

На 06.07.2016г. в присъствието на съдиите от Окръжен съд Търговище, положи клетва и встъпи в длъжност, новият младши съдия – Йоана Вангелова. Съдия Вангелова заема тази длъжност, след проведен през миналата година конкурс от ВСС и успешно завършено обучение в НИП. Завършила е право в СУ"Климент Охридски" с отличен успех.