ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:
Проектиране и изпълнение на строителство - Основен ремонт на отоплителна инсталация на съдебната палата гр.Търговище
 
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ:
Няма обяви.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОКРЪЖЕН СЪД -
ТЪРГОВИЩЕ