ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

СПРАВКА ПО ДЕЛА НА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА, РЕШЕНИ СЛЕД 01.01.2010Г.

Иструкция за използване на сайта: http://legalacts.justice.bg/

За да намерите съдебния акт постановен по Вашето дело трябва да изберете вида на делото/Гражданско, Наказателно, Въззивно гражданско, Въззивно наказателно  и т.н./ като е много важно да посочите точно съответния вид. След това посочвате номера на делото и годината. Това е достатъчно, за да извършите търсенето, чрез бутона „търси”.  Ако актът е публикуван се появява екран с данни за делото. От менюто, избирате „съдържание” с опция за изтегляне на пълния текст на акта, обезличен съобразно правилата за публикуване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Справка за свършените дела

https://targovishte-os.justice.bg/bg/4425

Моля изберете желаните от Вас вид дела и месец