ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

СПРАВКА ПО ДЕЛА НА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА, РЕШЕНИ СЛЕД 01.01.2010Г.

Иструкция за използване на сайта: http://legalacts.justice.bg/

За да намерите съдебния акт постановен по Вашето дело трябва да изберете вида на делото/Гражданско, Наказателно, Въззивно гражданско, Въззивно наказателно  и т.н./ като е много важно да посочите точно съответния вид. След това посочвате номера на делото и годината. Това е достатъчно, за да извършите търсенето, чрез бутона „търси”.  Ако актът е публикуван се появява екран с данни за делото. От менюто, избирате „съдържание” с опция за изтегляне на пълния текст на акта, обезличен съобразно правилата за публикуване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Справка за свършените дела

В изпълнение на Решение по Протокол № 35/31.07.2008 г. на Висшия съдебен съвет и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт считано от 01.07.2008 г. започва публикуване на съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Моля изберете желаните от Вас вид дела и месец

Стари години

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
   
ЯНУАРИ 2017 ЯНУАРИ 2017
ФЕВРУАРИ 2017 ФЕВРУАРИ 2017
МАРТ 2017 МАРТ 2017
АПРИЛ 2017 АПРИЛ 2017
МАЙ 2017 МАЙ 2017
ЮНИ 2017 ЮНИ 2017
ЮЛИ 2017 ЮЛИ 2017
АВГУСТ 2017 АВГУСТ 2017
СЕПТЕМВРИ 2017 СЕПТЕМВРИ 2017
ОКТОМВРИ 2017 ОКТОМВРИ 2017
НОЕМВРИ 2017 НОЕМВРИ 2017
ДЕКЕМВРИ 2017 ДЕКЕМВРИ 2017