ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

СПРАВКА ПО ДЕЛА НА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА, РЕШЕНИ СЛЕД 01.01.2010Г.

Иструкция за използване на сайта: http://legalacts.justice.bg/

За да намерите съдебния акт постановен по Вашето дело трябва да изберете вида на делото/Гражданско, Наказателно, Въззивно гражданско, Въззивно наказателно  и т.н./ като е много важно да посочите точно съответния вид. След това посочвате номера на делото и годината. Това е достатъчно, за да извършите търсенето, чрез бутона „търси”.  Ако актът е публикуван се появява екран с данни за делото. От менюто, избирате „съдържание” с опция за изтегляне на пълния текст на акта, обезличен съобразно правилата за публикуване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Справка за свършените дела

В изпълнение на Решение по Протокол № 35/31.07.2008 г. на Висшия съдебен съвет и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт считано от 01.07.2008 г. започва публикуване на съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Моля изберете желаните от Вас вид дела и месец

Стари години

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
   
ЯНУАРИ ЯНУАРИ
ФЕВРУАРИ ФЕВРУАРИ
МАРТ МАРТ
АПРИЛ АПРИЛ
МАЙ МАЙ
ЮНИ ЮНИ
ЮЛИ ЮЛИ
АВГУСТ АВГУСТ
СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ
ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ
НОЕМВРИ НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ ДЕКЕМВРИ