Окръжен съд - Търговище
Справка за насрочени дела
за периода от 13.3.2017г. до 19.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 6/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.С.М. М.Х.М.,
Т.С.И.
  13.3.2017 9:00, Зала 5
2 Гражданско дело No 249/2015 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЛТД "ИТАЛГОЛД КУЮМДЖУЛУК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ", ПРЕДСТ. ХАШМЕТ ТОПАЛОГЛУ В.В.Г.,
С.А.Й.
  16.3.2017 11:00, Зала 5