Окръжен съд - Търговище
Справка за насрочени дела
за периода от 22.5.2017г. до 28.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 61/2016 УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ АСТРО ТРЕЙД" ООД, ГР.ТЪРГОВИЩЕ / Н/ АД "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ", ГР.СОФИЯ   22.5.2017 9:00, Зала 5
2 Гражданско дело No 5/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение В.С.Г.,
И.Н.Г.
Г.И.С.,
В.И.С.
  22.5.2017 11:00
3 Гражданско дело No 33/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.М.П.,
С.Х.Х.
Е.М.Х.   26.5.2017 9:30, Зала 5