Окръжен съд - Търговище
Справка за насрочени дела
за периода от 4.9.2017г. до 10.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 155/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.К.Х. Ю.О.К.   4.9.2017 9:30, Зала 5
2 Гражданско дело (В) No 181/2017 Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -ГР.СОФИЯ,
Л.В.Г.
    4.9.2017 9:40, Зала 5