Окръжен съд - Търговище
Справка за насрочени дела
за периода от 30.10.2017г. до 5.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 219/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.Х.Х.,
Е.Б.А.
    30.10.2017 9:30, Зала 5
2 Гражданско дело (В) No 228/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.С.А. К.А.Т.   30.10.2017 9:30, Зала 5
3 НОХД No 184/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ Б.Б.К.   30.10.2017 9:30, Зала 4
4 НОХД No 141/2017 Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Т.С.П.,
В.Й.П.
  31.10.2017 9:30, Зала 4
5 Гражданско дело No 216/2017 Запрещение Е.О.И. С.Е.О.   2.11.2017 10:00, Зала 5