Окръжен съд - Търговище
Справка за насрочени дела
за периода от 5.3.2018г. до 11.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ВНЧХД No 262/2017 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР А.Е.А. Ф.М.М.,
М.Ф.М.
  7.3.2018 10:00, Зала 4
2 ВНОХД No 210/2017 Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава Р.Ш.А.,
А.Ш.А.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ   7.3.2018 10:30, Зала 4
3 Гражданско дело (В) No 13/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Х.М.,
Т.А.Т.
Д.М.А.,
Ф.Ш.Б.
  8.3.2018 9:00, Зала 5
4 Гражданско дело (В) No 14/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ П.Х.С.   8.3.2018 9:00, Зала 5
5 Гражданско дело No 243/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Н.Р. Б.М.Б.   9.3.2018 9:30
6 НОХД No 232/2017 Квалифицирани състави на отвличане ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Д.Н.В.,
С.Н.С.
  9.3.2018 9:30, Зала 4