Окръжен съд - Търговище
Справка за насрочени дела
за периода от 3.9.2018г. до 9.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото